Cách chỉnh sửa PROPERTY PHOTO GALLERY trong Theme Property One

Chào các bạn, nếu các bạn đang sử dụng Thêm Property One và đang gặp khó khăn trong việc hiệu chỉnh hoặc chỉnh sửa thì bài viết về cách chỉnh sửa PROPERTY PHOTO GALLERY trong theme Property One chắc chắn giúp bạn tháo gỡ khó khăn này. Bài này mình hiệu chỉnh tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu nhé.

  1. Sau khi cài Theme xong, Bạn để trang chủ ở dạng đang đang nhập và click vào ” Sửa trang ”  hoặc bạn tìm đến ” Trang / Tất cả Trang/ Home ( Click vào ” Chỉnh sửa “
Hieu chinh Theme propertyone

Sau khi click vào chỉnh sửa sẽ hiện ” Sửa với Elementer “, Bạn Click ngay vào ” Sửa với Elementer ”

Tiếp theo sẽ hiện phần trang chủ cần chỉnh sửa, Bạn di chuyển chuột đến phần cần sử là ” PROPERTY PHOTO GALLERY “, Tiếp theo bạn Click chuột vào ” ALL ” sẽ hiện như hình sau:

Hieu chinh Theme propertyone

Tiếp theo bạn có thể thay đổi thông số phần cột bên trái, nếu muốn bao nhiêu Items to show ( Số ảnh hiện trang chủ ALL ), VD nếu muốn hiện 9 ảnh thì để số 9 như hình trên; Số cột hiện mình đang để là 3 cột tại Columns, bạn muốn bao nhiêu cột thì để theo số nhé/

Tiếp theo bạn Click vào mũi tên của Setting sẽ hiện

Hieu chinh Theme propertyone

Tiếp theo bạn Click vào mũi tên của Filterable sẽ hiện khung dưới đây.

Bạn di chuyển chuột đến ô Exterior và Click ” Exterior ”  sửa thành ” Ngoại Thất”, Bạn có thể thay đổi theo tên mới khác tùy ý bạn, sẽ được kết quả.

Tiếp theo di chuyển chuột đến Gallery Items và tìm đến ô ” Exterior 1  và Click vào sửa ” Exterior ”  sửa thành ” Ngoại Thất”, như trên, ta cứ hình dung như sửa nội dung bài viết và để vào danh mục, Vì ban đầu Exterior 1 nằm trong Exterior, Sau khi mình sửa Exterior thành Ngoại Thất thì mình cũng phải vào Item ” Exterior 1 ” sửa Exterior thành Ngoại Thất.

– Đối với Exterior 2, Exterior 3 bạn thay đổi tương tự như trên.

Tiếp theo đến việc chỉnh sửa “Interior” thành “Nội Thất” -> Bạn làm tương tư như các bước trên.

 

Chúc các bạn thành công,

Hieu chinh Theme propertyone