Cách giải phóng bộ nhớ firefox để trình duyệt chạy nhanh hơn

Cách giải phóng bộ nhớ firefox để trình duyệt chạy nhanh hơn. Nếu firefox ngày càng chậm hơn, bạn có thể giải phóng bộ nhớ để tăng tốc trình duyệt nhanh hơn.

Các bước như sau:

Đầu tiên: Tại thanh địa chỉ Firefox bạn gõ: about:memory, sau đó bạn nhấn Enter

Cách giải phóng bộ nhớ firefox để trình duyệt chạy nhanh hơn
Cách giải phóng bộ nhớ firefox để trình duyệt chạy nhanh hơn

Trên trang tiếp theo, nhấp chọn Minimize memory usage bên dưới Free memory để giải phóng bộ nhớ. Vòng tròn màu đen

Cách giải phóng bộ nhớ firefox để trình duyệt chạy nhanh hơn
Cách giải phóng bộ nhớ firefox để trình duyệt chạy nhanh hơn

 

Chúc các bạn thành công !

Nội Dung Liên Quan