Cách tạo Google Map Places API Key để quét địa điểm

Cách tạo Google Map Places API Key để quét địa điểm – Google Maps API là công cụ để giúp bạn tạo bản đồ địa điểm để chia sẻ trên trang web hoặc blog. Nếu bạn muốn tạo bản đồ chỉ đường cho quán ăn hoặc tạo bản đồ cho công ty thì bạn có thể yên tâm vì Google Maps API có thể giúp bạn làm công việc này.

Các bước Tạo bản đồ bằng cách sử dụng Embed

. Ngay bây giờ thì bạn vào trang chủ của Google Maps Embed API, hoặc click vào menu Embed như bên trên mình giới thiệu.

Link: https://developers.google.com/maps/documentation/embed/start

Nội Dung Liên Quan