Danh sách diễn đàn tiếng anh nhận Link Profile hỗ trợ SEO

Tổng hợp Danh sách diễn đàn tiếng anh nhận Link Profile hỗ trợ SEO năm 2019 – 2020

 1. Obsproject.com/forum/ ( Diễn đàn có thể đặt chữ ký, cần coment hặc viết bài )
 2. xenforo.com/community/ ( cần coment hặc viết bài ) X
 3. admin-talk.com/ ( cần coment hặc viết bài ) X
 4. Forums.kanoapps.com/ X
 5. mmorpg-devs.ru/
 6. ats-v.org/forums/  O
 7. forum.uipath.com ( Diễn đàn có thể viết bài )
 8. https://videogg.com/lamkholanh ( Tạo bài viết tại My Announcements ) – Xóa
 9. brooklynne.net ( Tham khảo https://brooklynne.net/profile/HoaiVan ) – Xóa
 10. africatopforum.com/  ( http://www.africatopforum.com/user/profile/35080 ) – OK
 11. beqbe.com/ ( Tham khảo https://www.beqbe.com/p/dienlanhhn ) Ok
 12. fishsniffer.com/forums ( Tham khảo fishsniffer.com/forums/member.php?u=51978 ). Lỗi
 13. kawasakiversys.com/forums/ ( Tham khảo kawasakiversys.com/forums/members/265155-dienlanhhn.html ) . OK
 14. aytoloja.org/jforum  ( Tham khảo http://www.aytoloja.org/jforum/user/edit/43956.page ) OK
 15. vator.tv  ( Tham khảo https://vator.tv/person/trang-mai ) Ok
 16. forum.mikrotik.com – cần phải coment .X
 17. sencha.com/forum/  – cần phải coment, khó lấy link .X
 18. vbadvanced.com/forum ( Tham khảo vbadvanced.com/forum/member.php?182168-Lantiger )
 19. lexisnexis.com/infopro/members/tiger/default.aspx ( dùng thử nhưng được lâu )
 20. Xem tham khảo: https://steinberg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=192040 (OK}
 21. Tham khảo: http://www.seomastering.com/seo-forum/seo_services__seo_tools/siteanalyzer___free_seo_spider_and_audit_tool/new/#new ( . )
 22. https://www.producthunt.com/@lekimlan ( OK )
 23. https://buddypress.org ( Do trang web là thành viên của wordpress.org nên cần phải đăng ký bằng wordpress – Tham khảo: https://buddypress.org/members/lantiger/profile/)
 24. https://webflow.com/noicomdiennhat24h
 25. forum.cs-cart.com/ ( Tham khảo tại link https://forum.cs-cart.com/user/69019-taianh2020/ )
 26. anphabe.com ( Tham khảo tại Link https://www.anphabe.com/profile/tai.anh.2 )
 27. forum.flightradar24.com ( Tham khảo tại link: https://forum.flightradar24.com/member/90446-taianh2020 )
 28. forum.submitexpress.com/ ( tham khảo https://forum.submitexpress.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3613700 )
 29. steinberg.net/forums/ ( Tham khảo https://www.steinberg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=204529 )
 30. forum.centos-webpanel.com ( Tham khảo http://forum.centos-webpanel.com/index.php?action=profile;area=account;u=28043 )
 31. basenotes.net/ ( Mời các bạn tham khảo ProFie Link http://www.basenotes.net/members/26288314-TungJamaha )
 32. ft86club.com/forums/ ( Tham khảo https://www.ft86club.com/forums/member.php?u=177588  – Nêm xem xét về đặt liên kết chữ ký )
 33. my.desktopnexus.com ( Tham khảo https://my.desktopnexus.com/Nguyenkhang2018/ )
 34. doremir.com/forums/ ( Tham khảo https://doremir.com/forums/profile/lmahanoi, Hiện không tìm thấy phần cài đặt Profile, Có thể viết bài trong mục Activity )
 35. forum.cs-cart.com ( Tham khảo – https://forum.cs-cart.com/user/72344-lmahanoi/ )
 36. https://moz.com/

 

 

Nội Dung Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *