Đề cương ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án

✅ Hôm nay, Phan Việt có thời gian nên Chia sẻ Đề cương ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án – Mời các bạn nhỏ tham khảo – Đây là tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 5 rất hay và hữu ích.

Đề cương ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án
Đề cương ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án

A. Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Unit 11. What’s the matter with you?

Vocabulary:

Matter (n) vấn đề,

Feel (v) cảm thấy,

Headache (n) đau đầu,

Fever (n) sốt,

After: sau khi,

Toothache (n) đau răng,

Earache (n) đau tai,

Sore throat (n) đau họng,

Stomachache (n) đau bụng,

Dentist (n) nha sĩ

Fruit (n) trái cây,

Carry (v) mang, vác,

Heavy things: đồ vật nặng,

Sweet (n) kẹo

1/ Hỏi có chuyện gì xảy ra với bạn vậy

What’s the matter with you?

I have a/ an + tên căn bệnh

Ex: What’s the matter with you?chuyện gì xảy ra với bạn vậy?

I have a headache. tôi bị đau đầu

2/ Đưa ra lời khuyên nên hay không nên làm gì

Should + V: nên

Shouldn’t + V: không nên

Take a rest: nghỉ ngơi

_You should + việc nên làm. Yes, I will. Thanks.

Ex:  You should go to the doctor. Bạn nên đi đén bác sĩ

       Yes, I will. Thanks. Vâng tôi sẽ làm, cảm ơn

_ You shouldn’t + việc không nên làm. OK, I won’t. Thanks.

Ex: You shouldn’t carry heavy things. Bạn không nên mang vác vật nặng

     OK, I won’t. Thanks. Vâng tôi sẽ không làm

Unit 12. Don’t ride your bike too fast!

match (n) que diêm,

climb (v) leo,

 ride a  bike: đạp xe ,

run down the stairs: chạy xuống cầu thang,

match (n) que diêm,

Fall off the bike: té xe,

Break the arm: té gãy tay,

Get a burn: bị bỏng

1/ Ra lệnh hoặc cấm đoán ai đó không nên làm điều gì có hại

Don’t + việc nguy hiểm không được phép làm!

OK, I won’t.

Ex: Don’t play with matches! không được chơi với que diêm

          OK, I won’t.

2/ Hỏi và trả lời lý do tại sao không được phép làm điều gì

Why shouldn’t I + việc nguy hiểm không được phép làm ?

Because you may + sự nguy hiểm có thể xảy ra

Ex: Why shouldn’t I play with the knife?tại sao tôi không được chơi với dao

     Because you may cut yourself. Bởi vì bạn có thể bị đứt tay

Unit 13. What do you do in your free time?

programme (n) chương trình,

surf the Internet: lướt web,

go to the cinema: đi xem phim,

clean the house: lao nhà, do

karate: tập võ ka ta tê,

world (n) thế giới,

park (n) công viên

 Hỏi ai đó làm khi khi rảnh:

a/ What do you do in your free time?

   I + việc làm khi rảnh.

EX: What do you do in your free time? bạn làm khi khi bạn rảnh?

I clean the house. Tôi lao nhà

b/ What does your + người thân+  do in his/her free time?

He/She+ việc làm khi rảnh.

Ex: What does your mother do in her free time? mẹ của bạn làm gì lúc rảnh ?

          She reads books. bà ấy đọc sách

Unit 14. What happened in the story?

watermelon (n) quả dưa hấu,

happen (v) xảy ra,

seed (n) hạt giống,

grow – grew: trồng,

exchange (v) trao đổi,

 lucky (a) may mắn,

hear – heard: nghe,

first: trước tiên, then: sau đó,

next: kế tiếp,

in the end: cuối cùng,

intelligent: thông minh,

hard – working: làm việc chăm chỉ,

greedy: tham lam, kind: tử tế

1/ hỏi diễn biến một câu chuyện

What happened in the story?

First,____________.

Then_____________.

Next,_____________.

In the end,_____________.

2/ hỏi suy nghĩ gì về câu chuyện

What do you think of + tên câu chuyện?

I think + suy nghĩ của bản thân về câu chuyện đó

Ex: What do you think of An Tiem? bạn nghĩ gì về An Tiêm

       I think he’s hard – working.Tôi nghĩ anh ta là người làm việc chăm chỉ

Unit 15. What would you like to be in the future?

Pilot: phi công,

Future: tương lai,

Architect: kiến trúc sư,

Writer: nhà văn,

look after: chăm sóc,

patient: bệnh nhân,

design: thiết kế,

astronaut: nhà du hành vũ trụ,

fly in space: bay trong không gian,

spaceship: tàu không gian,

important: quan trọng,

planet: hành tinh,

study hard: học chăm chỉ,

dream: mơ

1/ hỏi muốn làm nghề gì trong trương lai

What would you like to be in the future?

I’d like to be a/ an + nghề nghiệp. Bạnmuốn làm nghề gì trong tương lai?

_ What would you like to be in the future? tôi muốn trở thành phi hành gia

I’d like to be  an astronaut.

2/ hỏi lý do tại sao lại chọn một nghề trong tương lai

Why would you like to be a/an + nghề nghiệp?

Because I’d like to + tính đặc trưng của nghề nghiêp hoặc lý do cụ thể của bản thân..

Ex: Why would you like to be a writer? Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

Because I’d like to write stories for children. bởi vì tôi muốn viết truyện cho trẻ em.

Unit 16. Where’s the post office?

post office: bưu điện,

pharmacy: hiệu thuốc,

museum: viện bảo tàng,

next to: kế bên,

opposite: đối diện,

between… and: giữa cái này…… và cái kia,

on the corner of: ở gốc của…..,

at the end of: tại cuối của…..,

go straight ahead: đi thẳng về phía trước

Turn left: rẻ trái,

Turn right: rẻ phải,

walk: đi bộ,

minute: phút

1/ Hỏi đường

Excuse me, where’s the + địa điểm muốn đến?

It’s + vị trí của địa điểm được hỏi.

Ex: Excuse me, where’s the bus stop? trạm xe buýt ở đâu?

It’s opposite the hospital. Nó đối diện với bệnh viện

2/ Hỏi đi bằng phương tiện gì.

How can I get to địa điểm được hỏi?

You can + cách thức đi lại.

Ex: How can I get to the market? tôi có thể đi đến chợ bằng phương tiện gì

     You can take a taxi. bạn có thể đón xe taxi

Unit 17. What would you like to eat?

a bowl of… một tô cua…,

a carton of…..một hộp giấy….,

a glass of….một ly…..,

a packet of…. một gói…..,

a bar of…một thỏi….

fresh: tươi, trong lành,

thirsty: khát,

sausage: xúc xích,

bottle: chai, 

a healthy diet: chế độ ăn khoẻ mạnh,

fruit juice: nước trái cây,

vegetables: rau cải,

need: cần,

meal: bữa ăn

How many + danh từ số nhiều đếm được: bao nhiêu

How much + danh từ số ít không đếm được: bao nhiêu

1/ Hỏi muốn dùng đồ ăn thức uống gì

What would you like to eat/ drink?

I’d like + tên đồ ăn/ thức uống, please.

Ex: What would you like to drink?Bạn muốn uống gì

       I’d like a glass of orange juice. Tôi muốn uống một ly nước cam

2/ Hỏi lượng thức uống dùng bao nhiêu mỗi ngày

How many/ much + tên đồ ăn/ thức uống + do you eat/ drink every day?

I eat/ drink + số lượng.

Ex: How much rice do you eat everyday? bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày?

          I eat two bowls. tôi ăn hai tô.

Unit18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?

-weather forecast: dự báo thời tiết,

foggy:có sương mù,

stormy:bão tố,

spring:mùa xuân,

summer:mùa hè,

winter:mùa đông,

autumn:mùa thu,

rain:mưa,

wind:gió

1/ Hỏi thời tiết ngày mai như thế nào

What will the weather be like tomorrow?

It will be... and...

Ex: What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai như thế nào?

      It will be hot and sunny. Trời sẽ nóng và có nắng.

2/ Hỏi thời tiết vào các mùa ở đất nước của bạn như thế nào

What’s...like in your country?

It’s usually…There is/are…

Ex: What’s spring like in your country? Thời tiết mùa xuân ở nước của bạn như thế nào.

       It usually cold and windy. Trời thường lạnh và có gió.

Unit 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?

1/ Hỏi lựa chọn nơi sẽ viếng thăm.

Which place would you like to visit, địa điểm 1 or địa điểm 2?

I’d like to visit + địa điểm lựa chọn

Ex: Which place would you like to visit,  a museum or a pagoda?bạn muốn viếng thăm viện bảo tàng hay là ngôi chùa?

I’d like to visit a pagoda. tôi muốn viếng thăm chùa.

2/ Hỏi suy nghĩ gì về nơi sẽ viếng thăm

What do you think of + địa điểm?

 It’s more + tính từ miêu tả + than I expected.

Ex: What do you think of Tran Quoc Pagoda? Bạn nghĩ gì về chùa Trấn Quốc

It’s more beautifull than I expected. Nó xinh đẹp hơn những gì tôi mong đợi.

Unit 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?

AB
 big small large busy Noisy …………. Bigger Smaller Larger Busier Noisier ………..

 Hỏi so sánh hai địa điểm

a/ tính từ ngắn

Which one is + tính từ ngắn + ER, địa điểm 1 or địa điểm 2?

I think  địa điểm vượt trội hơn + is

Ex: Which one is  bigger,New York City or Sydney ?nơi nào lớn hơn thành phố New York hay Sydney.

                   I think New York City is. tôi nghĩ là New York

b/ tính từ dài

Which one is more + tính từ dài, địa điểm 1 or địa điểm 2?

I think  địa điểm vượt trội hơn + is

Ex: Which one is more beautiful,  Ha Long City   or Nha Trang ? Nơi nào đẹp hơn thành phố Hạ Long hay Nha Trang.

         I think Ha Long City is. tôi nghĩ là thành phố Hạ Long

B. Bài tập

I. Em hãy khoanh tròn một từ khác loại với các từ còn lại:

1. warm                                                       weather                 cool   cloudy

2. bookshop                    airport                   post office             welcome

3. camping                     spring                   skiing                   fishing

4. How                           What                     That                      Who

5. wrote                                                       watched                drew  bought

6. fever                           better                    cough                   toothache

7. picnic                                                      badminton            chess  volleyball

8. autumn                       usually                  spring                   winter

II. Em hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn A,B,C hoặc D, rồi điền từ đó vào chổ trống để hoàn thành câu:

1. Alan and his friends __________to Tuan Chau Island last week.

            A. go                  B. are going          C. went                 D. to go

2. They traveled to Hanoi ________bus.

            A. by                  B. in                     C. on                    D. with

3. We are going ___________Ha Long Bay next Sunday.

            A. visit               B. visited              C. to visit              D. visiting

4. How __________is it from here to Hanoi?.

            A. often              B. old                   C. many                D. far

5. What do you usually do ________Autumn?

            A. on                  B. in                       C. at                      D. to

6. What is the  ____________like today?  – It’s sunny and hot.

            A. seasons          B. matter               C. weather             D. summer

7. __________did you do last weekend? – I went to the cinema.

            A. Where            B. What                C. How                 D. When

8. Where___________you yesterday? – I was at home.

            A.are                  B. were                 C. is                      D. was

III.Em hãy sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu có nghĩa:

1. was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.

→………………………………………………………………….

2. usually/ badminton/ in/ play/ I/ summer.

→………………………………………………………………….

3. weather/ in/ what’s/ the/autumn/ like/ ?

→………………………………………………………………….

4. month/ We/ last/ visited/ weekend/ Tuan Chau Island.

→………………………………………………………………….

5. National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow.

 →………………………………………………………………….

6. did/ yesterday/ you/ what/ do/ ? →………………………………

IV. Em hãy chọn từ cho sẳn,điền vào chổ trống để hoàn thành bài hội thoại:

 visit, How, far, train, going.

A: What are you (1)_________this summer holiday?

B: I’m going to (2)_________Ho Chi Minh City.

A: How (3)________is it from here?

B: It’s about 1,800 kilometers.

A: (4)_________are you going?

B: By (5)__________.

IV. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Where were you yesterday?

→………………………………………………..

2. What’s the weather like today?

→………………………………………………..

3. What do you usually do in summer?

→………………………………………………..

4. What did you do last night?

→…………………………………………………

5. What are you going to do tomorrow?

→…………………………………………………

6. Where are you going next weekend?

→…………………………………………………

7. How far is it from your house to school?

→…………………………………………………

8. How do you go to school?

→…………………………………………………

Matching (1pt)        

A B
0. What’s your name? 1. Do you like watching cartoons? 2.Who are the characters in the story 3. What’s the matter with you? 4. What would you like to eat ?0- a 1-…. 2-…. 3-…. 4-….a. My name’s Hoa. b. I’d like a bowl of noodles, please. c. I’ve got a toothache. d. No,I don’t. e. Mai An Tiêm and his family.


WRITING

Question 1: Write the correct words with the following pictures. (1.5pt)

  1. Tom would like to be a  _______________.
  • Don’t  climb the __________________. You may fall and break your leg.
  • My sister  likes reading _ _____________________ very much.

Question 2: Put the words in oder to make the sentences. (1pt)

1. you?/ matter/ with/ What’s/ the

     ..……………………………………………………………..

2. often/ cartoons/ watches/ TV./He/ on

      …………………………………………………………………

3. will/ What/ like/the weather/ be /tomorrow?/

      ………………………………………………………………

4. like/ I/ would/ an/ apple.

     …………………………………………………………………

DRAW A LINE TO MATCH EACH QUESTION WITH THE ANSWER        

1. What will the weather be like tomorrow?
2. How far is it from here to Hanoi?
3. How did you get to your hometown?
4. What do you do in your free time?
5. Which city is bigger, Tokyo or London?
6. How can I get to the zoo?
7. Where’s the post office?
8. What’s winter like in your country?
9. What did you do in Nha Trang?
10. What’s the matter with you?
11. What’s your village like?
12. Which city is bigger, Tokyo or London?
13. What shouldn’t he do? 14.What did you do on your holiday?
15. What character in the story do you like?
16. Don’t ride too fast.
a. It’s a small village in the countryside.
b. It’s often cold.
c. You can go by bus.
d. Go straight ahead. It’s opposite the cinema.
e. By coach.
f. I listen to music.
g. I went to Malaysia.
h. I went to Tri Nguyen Aquarium.
i. You may fall off your bike.
k. He shouldn’t play with a lighter.
l. I like the fox because it is clever.
m. Robots. They’ll do the housework.
n. I’ve got a toothache.
o. It’s about 40 kilometers.
p. Tokyo is.
q. It will be hot and sunny.    

VI/ PUT THE QUESTIONS FOR THESE ANSWERS

1………………………………………………………………………………to the zoo?

– You can get there by bus.

2………………………………………………………………………………Phu Quoc Island?

– You can get there by ship.

3………………………………………………………………………………the post office?

– Go along that street. It’s by the lake.

4………………………………………………………………………………the nearest bookshop?

– Go straight ahead. It’s on the right.

5. How………………………………………………………………………….?

– A motorbike rider hit him.

6………………………………………………………………………………live?

– I live in a village.

7. What’s……………………………………………………………………………..like?

– I’ts beautiful. It’s got a lot of parks.

8……………………………… New York like?

– It’s modern. It’s got a lot of buildings.

9………………………………………………………….?

– There will be a robot. I’ll use it to do the housework.

10……………………………………………………………………..?

– I have got a stomachache.

11………………………………………………………….free time?

– I go camping and surf the Net.

12…………………………………………………………..by plane?

– 2 hours.

13…………………………………………………………. tomorrow?

– It’ll very cold and snowy.

14…………………………………………………………..?

– There will be a fridge. I’ll use it to keep food fresh.

15…………………………………………………………..?

– You should use some eye drops.

16………………………………………………………….?

– You may get a burn.

17. …………………………………………………………like?

– I like Snow White. She’s very beautiful.

18…………………………………………………………..?

– It’ll be a large house. It’s got a yard.

19………………………………………………………….the cat?

– Because it may scratch his face.

20…………………………………………………………..your country?

It’s often hot. There is much rain.

V. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Where is your hometown?……………………………………………………………………………

2. How often do you get there?…………………………………………………………………………

3. How do you get there?………………………………………………………………………………..

4. How long does it take you to get there?…………………………………………………………

5. What is your hometown like?………………………………………………………………………..

6. Where did you go for Tet?……………………………………………………………………………..

7.  Did you get to your hometown?…………………………………………………………………….

8. What are the seasons in the North of Vietnam?……………………………………………….

9. What are the seasons in the central and the south of Vietnam?…………………………….

10. What is summer like in your country?…………………………………………………………

11. What is spring like in your country?…………………………………………………………

12. What is Autumn like in your country?…………………………………………………………

13. What is winter like in your country?…………………………………………………………

14. What do you do in your time?……………………………………………………………………

15. What’s your dream house be like?………………………………………………………………..

VI. FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT WORDS

1. What are you…………………. ? (draw/ drawing/ drew)

2. What………….. your dream house be like ? (do/ did/ will)

3. It’ll be a large house……………… a yard in the front. (It’s/ It’s got/ They’ve got)

4. What will your dream house………………… ? (like/ be like/ be)

5. They should not jump into the water. They may……………. (drown/ hot/ crawl)

6. My dream house……………. be by the sea. (is/ will/ were)

7. I went to my hometown………………… (for bus/ in bus/ by bus)

8. It’s  very cold in……………(Summer/ Autumn/ Spring/ Winter)

9. How…………… does it take you to get to your hometown? (far/ long/ often)

10. How……….. do you play badminton ? – Every afternoon. (often/ long/ far)

11. How…….. you get to your hometown ? – I went there by taxi. (do/ did/ does)

12. Where……….. you go last month ? – I went to my home village. (do/ does/ did)

13. I ………use it to learn English (am/ do/ will)

14. It’s very warm in……………(Summer/ Autumn/ Spring/ Winter)

15. I’ve got a ……….. You should drink hot milk. (headache/ sore eyes/ cold)

16. There are ……..seasons in Central (two/ three/ four)

17. What…….you do in Da Nang ? –  I went to Ba Na hills. (do/ will/ did)

18. It’s very cool in……………(Summer/ Autumn/ Spring/ Winter)

19. Don’t play with the dog. It may             you. (burn/ bite/ cut)

20. It’ll be a modern flat in the……………. (village/ mountain/ city)

21. It’ll be a cottage……….the sea (in/ by/ at)

22. I’ve got a backache. You shouldn’t……….. (eat sweets/drink medicine/ carry heavy things) 

23. We often……………sightseeing in our free time. (watch/ go/ have)

24. Which city is ………, Da Nang or Ha An? (small/ smallest/ smaller)

25. There are four………..in our country. (weather/ months/ seasons)

26. I often ……….. football matches on TV (see/ listen/ watch )

27. I like Conan Kudo. He’s ………….. (beautiful/ talented/ tricky)

28. It’s vey hot in……………( Summer/ Autumn/ Spring/ Winter)

29. How………. is it form here to your hometown? (old/ long/ far)

30. Don’t play with………. You may get a burn. ( knife/ cat/ lighter)

31. There are four seasons in ………….( the south/ central/ the north)

32. Where is HCM city? – It’s in…………. of Vietnam. (the south/ central/ the north)

33. You can avoid………..when you are careful. (helmets/ accidents/ motorbikes)

34. Don’t …………down the staircase. (ride/ swing/ glide)

35. We went to Hanoi…….train. (with/ on/ by)

36. ……….play with a sharp tool such as a knife. (Does not/ Did not/ Do not)

37. Get your sister to………. A helmet when she is on a bike or motorbike. (wear/ ride/ glide)

38. …….let your younger brother or sister play with lighters. (Always/ Sometimes/ Never)

39. Her……….house will be in the countryside (dream/ small/ beautiful)

40. My favourite detective………is Case Close. (character/ story/ book).

Trên đây là bộ Đề cương ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 lớp 5 có đáp án – Hy vọng sẽ giúp các bạn thêm nhiều kiến thức hay.

Nội Dung Liên Quan