Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp vốn nước ngoài

Trong chuyên mục tìm hiểu luật doanh nghiệp dưới đây, Phanthanhviet.com xin gửi tới quý bạn đọc nội dung bài viết về Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp vốn nước ngoài , đây là nội dung được rất nhiều các bạn quan tâm khi trao đổi cùng chúng tôi. Chính vì thế sau khi sưu tầm tìm hiểu từ công ty tư vấn luật doanh nghiệp Luatminhanh , chúng tôi xin được thông tin cùng bạn đọc qua nội dung bên dưới như sau :

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty có cá nhân, tổ chức nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông của công ty.

Hoạt động đầu tư của các công ty có vốn nước ngoài sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về đầu tư. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tỷ lệ phần vốn góp từ 51% trở lên hoặc đầu tư vào các ngành nghề có điều kiện phải tiến hành đăng ký đầu tư. Đầu tư là hoạt động bỏ vốn ra để thực hiện hoạt động kinh doanh, vì vậy hoạt động này sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính sách kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên,… Nhà đầu tư tại những thời điểm bắt buộc phải điều chỉnh dự án đầu tư của mình để có thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Hoạt động đầu tư luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ, bất kỳ hoạt động nào của nhà đầu tư nước ngoài đều cần phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước. Khi điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến làm thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu cần phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phụ thuộc vào nội dung cần điều chỉnh mà thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư sẽ khác nhau. Để hiểu rõ hơn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài khi thay đổi nội dung của dự án đầu tư, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho bạn đọc thông qua bài viết này.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty vốn nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Có thể hiểu rằng đây là loại giấy tờ pháp lý để ghi nhận các thông tin liên quan đến dự án đầu tư do nhà đầu tư đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Do đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước nên khi muốn thay đổi các nội dung đã này thì nhà đầu tư cũng cần tiến hành đăng ký lại với cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được quy định cụ thể tại điều 40, Luật đầu tư 2014.

Theo đó, nhà đầu tư khi muốn điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ nộp một bộ hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  3. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
  4. Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh và loại dự án mà thủ tục điều chỉnh sẽ có sự khác biệt.

Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư muốn thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

Đối với các nội dung còn lại được ghi nhận trên Giấy chứng nhận, nếu nhà đầu tư muốn thay đổi phải nộp một bộ hồ sơ gồm đầy đủ các loại giấy tờ đã trình bày ở trên gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh các nội dung liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ điều chỉnh theo quy định của pháp luật

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Trên đây là nội dung bài viết Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp vốn nước ngoài , quý khách có thể truy cập website luatminhanh.vn để tham khảo thêm các thông tin khác về lĩnh vực đầu tư , lĩnh vực xin giấy phép đầu tư và Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật việt nam.

Trân trọng!

Nội Dung Liên Quan