Điều kiện và cách bật kiếm tiền trên TikTok

Có thể có rất nhiều người lầm tưởng rằng cứ có nhiều người theo dõi là có thể có nhiều View, có thể bật được tính năng kiếm tiền từ TikTok, thực tế để bật kiếm tiền từ TikTok bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Các Điều kiện để bật kiếm tiền trên TikTok

  • Trong 30 ngày gần nhất, tổng có trên 10.000 lượt xem video các trở lên
  • Số Lượng followers trên kênh phải đạt từ 10.000 followers trở lên
  • Chủ tài khoản TikTok phải đảm bảo từ 18 tuổi trở lên.
  • Tài khoản TikTok phải được kích hoạt tính năng Tài khoản Pro/Tài khoản Doanh nghiệp.
  • Địa chỉ IP của tài khoản phải đến từ các nước: Anh, Mỹ, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. ( Tại Việt Nam phải cài lại IP trong phần cài đặt của TikTok )

Cách bật kiếm tiền trên TikTok

Nội Dung Liên Quan