Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như thế nào

Việc chủ thể là cá nhân hay doanh nghiệp bỏ vốn ra xây dựng cơ sở vật chất, thuê chuyên gia tư vấn, thuê nhân sự hay các loại chi phí liên quan khác để kinh doanh chính là các hoạt động đầu tư, các hoạt động này phải tuân thủ Luật Đầu tư 2020 & các văn bản hướng dẫn kèm theo, Vậy Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như thế nào theo phép luật hiện hành, hãy cùng chuyên viên Lê Hoàng làm việc cùng Phan Việt tham khảo nhé.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như thế nào

Xin giấy phép tư vấn du học theo Quy định trong Luật Đầu tư 2020

Theo Điều 7.3 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng như: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”.

=> Từ quy định trên chúng ta ta rút ra hai (02) điều sau:

Thứ nhất: Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành;

Thứ hai: Các cơ quan nhà nước từ cấp Bộ trở xuống sẽ không được phép quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện khi xin giấy phép tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Là các cá nhân hay doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, các cá nhân hay doanh nghiệp đó phải đáp ứng được điều kiện tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Các điều kiện cần đáp ứng gồm:

– Thành viên trong đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;

– Mỗi thành viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có năng lực, khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

=> Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như thế nào ? Chi tiết hồ sơ, thủ tục xin giấy phép theo quy định mới nhất có gì thay đổi, mời bạn đọc tham khảo chi tiết hơn trong bài viết tại đầy về Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Nội Dung Liên Quan