Google nói về lý do của sự biến động trong lưu lượng tìm kiếm

Google đã nói với ấn bản nước ngoài What’s New In Publishing về lý do khiến lượng truy cập không phải trả tiền giảm mạnh. Công cụ tìm kiếm đã xác định năm lý do chính:

Sự cố kỹ thuật

Đây là những lỗi trên trang web của bạn có thể ngăn Google lập chỉ mục, thu thập thông tin hoặc hiển thị nội dung chính xác trong kết quả tìm kiếm. Chúng bao gồm tính khả dụng của máy chủ, 404, quyền truy cập vào tệp robots.txt và các lỗi phổ biến khác làm gián đoạn hiệu suất của trang web.

Các mối đe dọa an ninh

Nếu trang web của bạn vi phạm nguyên tắc an toàn người dùng của Google , thuật toán sẽ bắt đầu cảnh báo người dùng về điều này. Cảnh báo không khuyến khích người dùng truy cập tài nguyên.

Không tuân thủ các khuyến nghị

Nếu trang web của bạn hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc của Google, nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng truy cập. Cho đến việc loại trừ trang web của bạn hoặc một số trang của nó khỏi tìm kiếm.

Các thay đổi thuật toán

Các thuật toán của Google liên tục được cải tiến và mọi thay đổi đều có thể dẫn đến biến động. Một số trong số đó có thể là nhỏ hoặc vô hình, trong khi một số lớn, chẳng hạn như cập nhật công cụ tìm kiếm, có thể dẫn đến biến động mạnh và mất lưu lượng truy cập đáng kể.

Ảnh hưởng bên ngoài

Tính thời vụ của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, xu hướng ngành thay đổi và từ khóa thay đổi theo hướng đều là những yếu tố tự nhiên dẫn đến giảm lưu lượng truy cập. Để tránh điều này, bạn cần theo dõi thị trường và theo dõi chặt chẽ các từ khóa.

Google Search Center có hướng dẫn sử dụng Báo cáo Hiệu suất Search Console để gỡ lỗi lưu lượng truy cập. Để biết thêm thông tin, bạn có thể sử dụng phân tích đầy đủ của Google.

Dịch vụ Phân tích trang web sẽ giúp bạn kiểm tra trang web để tìm lỗi và hiểu cách cải thiện trang web,  nó có hơn 70 bài kiểm tra để kiểm tra các đặc điểm chung, tối ưu hóa, thông số kỹ thuật và các dữ liệu khác. Thử nó!

Nguồn: https://pr-cy.ru/news/p/8852-google-rasskazal-o-prichinakh-kolebaniya-poiskovogo-trafika

Nội Dung Liên Quan