Hướng dẫn cấu hình Redirect HTTP sang HTTPS trên Hosting Window – Control Panel Plesk

Hướng dẫn cấu hình Redirect HTTP sang HTTPS trên Hosting Window – Control Panel Plesk

Đối vào tài khoản Use

Nếu bạn đang  sử dụng Control Panel Plesk (version 17 trở về sau), Bạn có thể cấu hình như sau:

1. Bước 1:

Sau khi Login vào Plesk, tìm đến Domain cần chuyển HTTP sang HTTPS, Bạn Click vào Let’s Encrypt/ Include the “www” subdomain for the domain and each selected alias/ Install ( Click1/ Click2 tích vào ô như trên / Cuối cùng Click vào Install )

Cấu hình Redirect HTTP sang HTTPS tên miền trên Hosting Window – Control Panel Plesk
Cấu hình Redirect HTTP sang HTTPS tên miền trên Hosting Window – Control Panel Plesk

2. Bước 2:

– Tiếp theo, Sau khi Login vào Plesk, tìm đến Domain cần chuyển HTTP sang HTTPS

– Tại mục “Website & domains” , các bạn click vào “Hosting settings” của domain cần cấu hình

cấu hình Redirect HTTP sang HTTPS
cấu hình Redirect HTTP sang HTTPS

– Khi vào Hosting settings” của domain cần cấu hình bạn sẽ tìm đến. bạn tìm đến mục: “Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS “, bạn tích vào ô vuông nhé.

Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS                                       Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS

– Cuối cùng bạn Apply sau đó ok . Như vậy bạn đã thành công.

Chúc các bạn những điều tuyệt với nhất!

Đối vào tài khoản Admin:

. Login vào Plesk

. Click vào “Subscriptions”, click chọn hosting cần cấu hình, tại mục “Website and domains” , quý khách click vào “Hosting settings” của domain cần cấu hình

Check vào mục: “Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS “

Nội Dung Liên Quan