Một số nội dung khi Thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Khi Thành lập công ty liên doanh nước ngoài thì doanh nghiệp trong nước thì các nhà đầu tư cần phải am hiểu và có những kiến thức sâu rộng về pháp lý doanh nghiệp cũng như có những kế hoạch trong chiến lược kinh doanh, Nhằm giúp đỡ các nhà đầu tư nắm bắt và am hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan để đưa việc kinh doanh vào hoạt động hiệu quả, Luật Sư Online xin chia sẻ một thông tin, kiến thức và Một số nội dung khi Thành lập công ty liên doanh nước ngoài, các quy định thành lập công ty liên doanh nước ngoài mới nhất hiện nay.

Một số nội dung khi Thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty công ty liên doanh nước ngoài

Công ty liên doanh là một hình thức kinh doanh đặc biệt ở Việt Nam. Mặc dù gần đây tại Luật Doanh nghiệp 2020 đã không còn khái niệm công ty liên doanh nhưng trên thực tế, các nhà đầu tư vẫn thường sử dụng thuật ngữ công ty liên doanh để chỉ công ty do nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn. Do đó, các liên doanh hiện tại có thể là:
+ Khi mới thành lập công ty có sự góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam.
+ Công ty Việt Nam được thành lập trước, sau đó có thêm nhà đầu tư mua góp, nhận chuyển nhượng cổ phần từ nhà đầu tư Việt Nam.
Tuy nhiên, việc thành lập công ty liên doanh lần đầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

– Về chủ thể: có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

Các trường hợp sau đây không có quyền thành lập và quản lý công ty:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận của cơ quan, đơn vị mình;
  • Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, sĩ quan quân đội thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; cán bộ, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công an nhân dân ở các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam nhưng được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp hoặc Trừ người quản lý doanh nghiệp nhà nước;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn của doanh nghiệp nhà nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp khác;
  • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi và tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  • Người đang bị điều tra hình sự, bị tạm giam, chấp hành án, bị xử lý hành chính trong cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị tòa án truy tố thì bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm nghề hoặc làm công việc nhất định; Luật Phá sản và các trường hợp khác quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng.
  • Khi có yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, người đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Theo quy định của BLHS, pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh hoặc hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

– Về tài chính:

  • Các chủ thể tham gia phải có khả năng tài chính tương ứng với số vốn cam kết góp;
  • Ngân hàng nắm giữ quỹ đầu tư của công ty phải là ngân hàng hợp pháp và được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Tuân thủ các quy định của luật đầu tư, luật doanh nghiệp…các quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước liên quan đến quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận (về cam kết WTO,…) và các quy định liên quan khác liên quan.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty liên doanh

– Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài.

– Danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài.

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài.

– Hợp đồng trước thành lập Công ty liên doanh.

– Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty liên doanh nước ngoài

– Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các liên doanh Trung-nước ngoài

– Giải trình tình hình tài chính, điều kiện kỹ thuật và đưa ra đề xuất thành lập liên doanh với nước ngoài.

– Biên bản họp công ty về việc góp vốn của các sáng lập viên liên doanh nước ngoài

– Giấy chứng nhận góp vốn của từng cổ đông công ty liên doanh nước ngoài

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty liên doanh nước ngoài

– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty liên doanh nước ngoài

✅ Xem thêm những thông tin liên quan đến thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Nội Dung Liên Quan