Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì để được đầu tư vào Việt Nam?

✅ Những năm gần đây các nhà đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày một gia tăng cao, nhất là từ năm 2022 và những tháng đầu của năm 2023, cũng chính vì nhu cầu đầu tư cao nên các nhà đầu tư hoặc các cố vấn cần phải hiểu rõ các Điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam là gì? Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì để được đầu tư vào Việt Nam? Tôi là Lê Vân, một thành chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xin phép chia sẻ tới bạn đọc cùng Quý vị một số kiến thức liên quan đến điều kiện đầu tư như sau:

Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì để được đầu tư vào Việt Nam

🔝 Các điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư

✅ Dưới đây là các điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vốn vào Việt Nam cần phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những các ngành nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư từ nước ngoài theo quy định từ các luật , nghị định, pháp lệnh, điều ước chung của quốc tế về đầu tư.

➡️ Điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các tổ chức kinh tế

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể có vốn điều lệ không giới hạn trong các tổ chức kinh tế.

🔵 Ngoại trừ một số các trường hợp như sau:

– Theo luật chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài của các công ty niêm yết, các công ty niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán.

– Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp công bằng ở các hình thức khác của các quốc gia dưới các hình thức khác phù hợp với luật công bằng và chuyển đổi của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của các quốc gia.

– Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không nằm trong hai trường hợp trên và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên tuân thủ các luật liên quan khác và các hiệp ước quốc tế cho các thành viên của Việt Nam.

➡️ Điều kiện về hình thức khi đầu tư

✅ Khi các nhà đầu tư tiến hành đầu tư vào Việt Nam, đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp có thể được thực hiện.

✳️ Hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm các trường hợp:

– Các thành lập các công ty đầu tư nước ngoài bao gồm: 100 % vốn nước ngoài hoặc một phần của công ty có một phần của các nhà đầu tư nước ngoài (còn được gọi là liên doanh).

– Trong nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức đóng góp vốn, mua cổ phiếu và quyên góp vốn được thành lập tại Việt Nam.

– Có hình thức hợp đồng PPP.

– Nhưng bảng hợp đồng BCC.

✳️ Mỗi hình thức đầu tư sẽ có yêu cầu riêng.

🔝 Xét một cách tổng quan thì Điều kiện để được đầu tư vào Việt Nam

Xét một cách tổng quan thì nhà đầu tư trước khi thực hiện đăng ký đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau theo quy định của pháp luật:

❎ Tỷ lệ sở hữu vốn của Hiến chương là không giới hạn trong các tổ chức kinh tế, ngoại trừ các tình huống sau:

+Theo luật chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài của các công ty niêm yết, các công ty niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán;

+Các nhà đầu tư nước ngoài thuộc sở hữu của nhà nước thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong các hình thức sở hữu công bằng hoặc chuyển đổi khác theo luật pháp mà đất nước sở hữu sự công bằng và chuyển đổi phụ thuộc của nhà nước;

+Point A và B của các điều khoản này chưa chỉ định tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với các luật liên quan khác và các hiệp ước quốc tế của các thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

❎ Hình thức đầu tư, phạm vi của các hoạt động, các đối tác Việt Nam đã tham gia vào việc thực hiện các hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo các điều khoản của Hiệp ước quốc tế, nghĩa là, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thành viên.

✅ Như vậy, Thành viên Lê Vân làm việc cùng Phan Việt vừa chia sẻ tới Quý vị kiến thức tổng quan liên quan đến câu hỏi ” Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì để được đầu tư vào Việt Nam?” Để có nhiều thông tin hơn về đầu tư mời Quý vị cùng các bạn tham khảo từ L.sư tư vấn ☎️ 024 6328.3468

Nội Dung Liên Quan