Thủ thuật tối ưu hóa web ASP.NET Chuẩn SEO

Đối với mã nguồn mở web wordpress hay joomla, các tool hỗ trợ seo khá nhiều nhưng đối với web thiết kế bằng code ASP.NET chắc khá nhiều bạn đang gặp khó khăn trong việc tối ưu code chuẩn seo. Dưới đây là một số yếu tố có thể giúp các bạn rễ dàng hơn trong việc tạo nên nên một website ASP.NET

1. Thêm các thẻ Meta Description, Meta Keywords, Title động

2. Tối ưu hóa URL ( rewrite url )

– Bạn cần c huyển URL động thành URL tĩnh không nên để URL dưới dạng Domain/index.aspx?cate_id=1&product=2

– Sử dụng dấu gạch ngang (-) để phân cách giữa các chữ, từ khóa trong url : Domain/kien-thuc-seo.html.

– Về cơ bản đưa Link về dạng ký tự

3. Sử dụng thẻ “rel=canonical” để giải quyết việc trùng lặp nội dung: (duplicate content )

– Thẻ Rel=Canonical hay “Canonical Tag” : Việc làm này giúp Webmaster tool có thể tạo ra Canonical cho bất kỳ trang nào trong web. Vì vậy, khi Bots tìm kiếm thu thập thông tin trên một trang web của bạn có gắn thẻ Canonical nó sẽ hiểu và loại bỏ nội dung trùng lặp trên URL đó.

– Vị trí của thẻ này được đặt gần với các thẻ title và thẻ meta description. Thật ra thì thẻ này không quá mới mẻ. VD:

<Link Rel=”canonical” href=”https://phanthanhviet.com/vn/world-cup-2018″>

Khi đã thêm thẻ này vào thì các máy tìm kiếm như Yahoo, Google sẽ xem liên kết Phanthanhviet.com/vn/world-cup-2018 là phiên bản gốc so với các liên kết tương tự.

4. Bạn nên cấu hình 301 redirect

– Bước 1 : Bạn thêm đoạn code vào Index.aspx

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
{
        Response.Status = "301 Moved Permanently" ;
        Response.AddHeader( "Location" ,"Link website" );  
}

– Bước 2 : Bạn thêm vào file Global.ascx

5. Cách sử dụng thẻ H1 tự động.

Thẻ <H1> thường là thẻ tiêu đề đầu tiên được hiển thị trên một trang. Nó nằm ở đầu phân cấp các thẻ được tìm thấy trên một trang web của bạn.

– Mỗi trang hoặc bài đăng có thể có nhiều tiêu đề (Headings). Thẻ <h1> trong HTML thường được sử dụng cho tiêu đề của trang, Menu của trang hoặc bài đăng trên một trang.

Hiểu một cách đơn giản: Khi vào trang chủ nên sử dụng một thẻ H1, Khi vào trang con VD Menu cũng nên sử dụng 1 thẻ H1, Khi vào bài viết của trang cũng nên sử dụng 1 thẻ H1 ( Thẻ H1 chính là tiêu đề bài viết )

– Việc định dạng h1 thường khác với phần còn lại của các thẻ tiêu đề được tìm thấy trên một trang (h2, h3, h4).

Các bạn lưu ý về sự khác nhau giữa Thẻ H1 và Tiêu đề Trang trong SEO

– Một trong những thẻ quan trọng nhất cho mục đích SEO là thẻ tiêu đề (<title> </ title>).

Sự Khác biệt chính giữa thẻ H1 và thẻ tiêu đề là:

-Thẻ tiêu đề (title) được hiển thị trong SERPS (các trang kết quả tìm kiếm). Nó được sử dụng làm tiêu đề chính của đoạn mã trong kết quả tìm kiếm.

-Thẻ Tiêu đề (title) không được hiển thị trong phần thân trang mà nó là một phần của tiêu đề toàn trang <header> </ header> và nó cũng được hiển thị trong tiêu đề của trình duyệt.

-Thẻ <H1> được hiển thị cho người dùng khi duyệt trang.

-Thẻ tiêu đề (title) là một tín hiệu mạnh mẽ cho trình thu thập công cụ tìm kiếm về nội dung trang.

P/s: Kiến Thức Tham khảo

 

Tôi sẽ vô cùng cảm động và cảm ơn nếu bạn có thể cho tôi một đánh giá 5 sao !
[Total: 0 Average: 0]

Nội Dung Liên Quan

Thành Viên: Thanhhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *