Cách Tạo sơ đồ trang XML với Plugins Google Sitemap Generator

Cách Tạo sơ đồ trang XML với Plugins Google Sitemap Generator. Trước tiên đối với Google sitemap generator  các bạn tải xuống và cài đặt plugin từ kho plugin của WordPress hoặc di chuyển chuột về Plugin (1), tiếp theo click Cài mới (2), sau đó gõ tìm kiếm Google sitemap generator tại ô tìm kiếm, cuối […] Xem thêm