Nấu hơn 100kg gạo trong một thiết bị cho cơm ngon đều chỉ 40p

Bạn có tin được không Nấu hơn 100kg gạo trong một thiết bị cho cơm ngon đều chỉ 40p – 50p . Đó là thiết bị Tủ cơm công nghiệp loại lớn 24 khay . Sau khi được chứng kiến việc nấu cơm với số lượng gạo lớn cho ra đời vài trăm suất cơm […] Xem thêm