Khái niệm về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Phân tích Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khái niệm về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khái niệm về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận được thành lập ở một nước khác bằng toàn bộ hoặc một phần vốn của các nhà đầu tư đến từ một nước.

Nhiều nước trên thế giới không phân biệt vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài nên không có khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà gọi là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập dưới hình thức góp vốn theo hình thức pháp lý. Các hình thức tổ chức có thể là: công ty TNHH, công ty CP…vv.

Thuật ngữ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng chính thức trong Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 của Việt Nam (trước đây gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các đặc điểm sau:

1. Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát toàn bộ hoặc một phần;

2. Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và hoạt động theo giấy phép đầu tư do Cục quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp;


3. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam;

4. Được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện Việt Nam đang thí điểm chuyển một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần.


Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp đến các doanh nghiệp này mà định nghĩa chung tại Điều 3.17: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài, thành viên hoặc cổ đông nước ngoài là tổ chức.
=>Như vậy, theo quy định này, về cơ bản chúng ta có thể hiểu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

– Doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tổ chức được thành lập do đầu tư theo pháp luật nước ngoài (đầu tư thành lập, mua phần vốn góp).

– Doanh nghiệp có 100% phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

✅ Tham khảo chi tiết hơn trong bài viết => Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Khái niệm về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Hiện nay, đăng ký kinh doanh được hiểu là sự ghi nhận về mặt pháp lý đối với sự ra đời của doanh nghiệp.

– Vì vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là sự thừa nhận về mặt pháp lý đối với sự ra đời của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Hệ quả của việc đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa to lớn không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn duy trì trật tự quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của các chủ thể xã hội. Vì vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là điều kiện tất yếu và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường, đồng thời cũng là yêu cầu cần thiết. Việt Nam.

=> Mời bạn đọc tham khảo kiến thức về Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Những công việc liên quan sau khi thành lập công ty, bao gồm cả công ty vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với Doanh nghiệp vốn nước ngoài

✅ Kết nối gặp luật sư về đầu tư theo ☎️ 024 6328.3468

Đối với doanh nghiệp trong nước

– Nhà tư vấn thường hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp (nếu cần);

– Nhà tư vấn sẽ cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty;

– Nhà tư vấn sẽ tư vấn miễn phí thủ tục kê khai và nộp thuế;

– Nhà đầu tư sẽ hỗ trợ tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);

– Nhà tư vấn sẽ cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

– Nhà tư vấn sẽ tư vấn thủ tục nộp thuế môn bài;

– Nhà tư vấn sẽ hỗ trợ làm thủ tục mua hóa đơn theo quy định của pháp luật thuế;

Một số nội dung khác liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp.

– Đồng thời nhà tư vấn sẽ hỗ trợ soạn thảo biểu mẫu hồ sơ nội bộ của công ty, doanh nghiệp, bao gồm:

+ Điều lệ công ty;

+ Biên bản góp vốn thành lập công ty;

+ Bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật;

+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc;

+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

+ Chứng nhận sở hữu cổ phần của các thành viên;

✅ Như vận, bạn đọc vừa tham khảo Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – Khái niệm về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài – Các công việc cần làm sau khi thành lập công ty doanh nghiệp, Nội dung trên là thiết thực những vẫn có tính tham khảo, để chi tiết hơn mời bạn đọc tham khảo nội dung của các chuyên viên/luật sư trong bài tư vấn thành lập công ty

Nội Dung Liên Quan