Cách đổi trang cá nhân thành Fanpage Facebook

Các bạn lưu ý:

Đầu tiên sau khi chuyển từ 1 nick facebook thành Fanpge thì tất cả những thông tin như :hình ảnh,Fanpage,Hội nhóm,status,video… đều mất hết cả.Chỉ còn lại bạn bè và mặc định bạn bè bạn sẽ chuyển thành like cho fanpage của bạn.

Nếu Muốn khắc phục được tình trạng này thì các bạn có thể tải dữ liệu mà mình đã nêu trên về máy trước khi chuyển facebook thành fanpage.

Các Bước tải dữ liệu facebook

Đầu tiên bạn vào cài đặt, sau đó

Click chuột vào “Tải xuống bản sao thông tin của bạn để lưu giữ hoặc chuyển sang dịch vụ khác.”

Tải xuống bản sao thông tin của bạn
Tải xuống bản sao thông tin của bạn

Sau đó click vào: Tải xuống thông tin của bạn

Tải xuống bản sao thông tin của bạn
Tải xuống bản sao thông tin của bạn

Tải xuống thông tin là quá trình được bảo vệ bằng mật khẩu mà chỉ bạn có quyền truy cập vào. Sau khi bạn tạo một file, file đó sẽ có sẵn để tải xuống trong một vài ngày.

 

Sau khi chon thông tin như Khoảng ngày, định dạng, Chất lượng phương tiện: bạn Click ” Tạo File ”

Phần Thông tin của bạn, nếu bạn muốn download tất cả thì để nguyên dấu tích, nếu không muốn dowlad cái nào thì xóa dấu tích đi

Sau khi Click ” Tạo File ” sẽ có thông báo như sau:

File của bạn đang được xử lý.

Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ cho bạn biết để bạn tải dữ liệu xuống thiết bị mình muốn.

Cách đổi trang cá nhân thành Fanpage Facebook
Cách đổi trang cá nhân thành Fanpage Facebook

Nội Dung Liên Quan