Tổng hợp một số thẻ quan trọng đối với website

1. Thẻ cơ bản của open graph facebook bao gồm:

<meta property="og:title" content="" />
<meta property="og:type" content="" />
<meta property="og:url" content="" />
<meta property="og:image" content="" />

Gải thích ý nghĩa các thẻ:

  • Thẻ og:title: đây là thẻ khai báo tiêu đề của bài viết.
  • Thẻ og:type: đây là thẻ khai báo loại nội dung hiển thị là gì, có nhiều loại cho thẻ này
  • Thẻ og:url: Đây là thẻ khai báo url của bài viết.
  • Thẻ og:image: là thẻ khai báo hình ảnh.
Tôi sẽ vô cùng cảm động và cảm ơn nếu bạn có thể cho tôi một đánh giá 5 sao !
[Total: 0 Average: 0]

Nội Dung Liên Quan

Thành Viên: Thanhhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *