Cách Bỏ hiển thị ngày tháng năm trong bài viết Website WordPress

✅ Chào các bạn, thường sau khi cài và cấu hình website nền tảng WordPress – Mỗi khi đăng bài mới lại hiện ngày tháng năm đăng, việc hiển thị này có thể một số admin thấy thích nhưng sẽ có một số admin muốn loại bỏ thông tin này, thường thì để loại bỏ ngày tháng năm hiển thị ra khỏi bài đăng các admin sẽ sử dụng Plugin nhưng nếu không muốn dùng Plugin thì bạn có thể chỉnh sửa, thêm đoạn CSS và thực hiện Cách Bỏ hiển thị ngày tháng năm trong bài viết Website WordPress như sau:

Cách Bỏ hiển thị ngày tháng năm trong bài viết Website WordPress

Các Bước Bỏ hiển thị ngày tháng năm trong bài viết Website WordPress bằng đoạn mã

✅ Bạn có thể dùng code chèn vào file Functions.php chèn đoạn mã như sau nhé.

Các bước chèn code vào file functions.php

Bước 1 : Đăng nhập vào trang quản trị Website với quyền là Admin.

Bước 2 : Sau khi đăng nhập xong, bạn di chuyển chuột vào tiếp mục Appearance > Theme Editor

Bước 3 : Vào tiếp file Functions.php

Bước 4 : Thêm đoạn code vào cuối file Functions.php như hình dưới

function vc_remove_post_dates() {
add_filter(‘the_date’, ‘__return_false’);
add_filter(‘the_time’, ‘__return_false’);
add_filter(‘the_modified_date’, ‘__return_false’);
add_filter(‘get_the_date’, ‘__return_false’);
add_filter(‘get_the_time’, ‘__return_false’);
add_filter(‘get_the_modified_date’, ‘__return_false’);
}
add_action(‘loop_start’, ‘vc_remove_post_dates’);

Cách Bỏ hiển thị ngày tháng năm trong bài viết Website WordPress bằng Plugin

=> Bạn có thể dùng Plugin: Plugin WP Meta and Date Remover

✅ Như vậy bạn đọc vừa tham khảo cách loại bỏ ngày tháng năm trong bài viết WordPress, hy vọng đây sẽ là cách hữu ích giúp các bạn thực hiện cấu hình website thêm hoàn thiện hơn, các bạn có thể tham khảo một trong những web loại bỏ ngày tháng được các thành viên thực hiện trên trang Lamkholanh.com

Nội Dung Liên Quan