Cách Thêm tài khoản quảng cáo vào Business Manager

Các bước để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh tăng mức độ uy tin khi tham gia quảng cáo:

Cách Thêm tài khoản quảng cáo vào Business Manager
  1. Đi đến phần Cài đặt cho doanh nghiệp.
  2. Click vào ” Tiếp Tục “
  3. Nhấp vào Tài khoản trong menu bên trái. Sau đó, nhấp vào Thêm tài khoản.
  4. Nhấp vào menu thả xuống Thêm màu xanh da trời.
  5. Chọn một trong 3 lựa chọn: Thêm tài khoản quảng cáoYêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo hoặc Tạo tài khoản quảng cáo mới.
  6. Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc thêm tài khoản quảng cáo, hãy nhập ID tài khoản quảng cáo. Tìm hiểu nơi tìm ID tài khoản.
  7. Làm theo hướng dẫn để chọn người và cấp độ truy cập.

Lưu ý: Việc hủy kích hoạt tài khoản quảng cáo sẽ không xóa tài khoản quảng cáo khỏi doanh nghiệp. Tài khoản quảng cáo đã hủy kích hoạt vẫn tính vào giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn.

  • Nguồn: Business Facebook

Nội Dung Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *