Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base

Giới thiệu và Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base, đây là mẫu Theme đối với công ty luật.

Cài đặt chủ đề – Theme Installation

Bước 1: Cài đặt Theme

Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base
Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base
  1. Go to ‘Appearance > Theme’ section
  2. Click ‘Add New’ and select the ‘Upload’ option
  3. Upload the zip file
  4. All cài đặt Ok

* Bạn có thể cài bằng (Install )FTP
Bước 2: Cài đặt Plugins – Install Plugins.

Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base
Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base

Bước 3: Thiết lập trang chủ – Setting up another Homepage

– Sau khi nhập trang demo, bạn Chuyển đến ‘Cài đặt> Đọc’ để thay đổi trang trước thành bất kỳ trang nào bạn muốn ( Go to ‘Settings > Reading’ to change front page to any page you want)

Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base
Hướng dẫn cấu hình và cài đặt Theme Lawyer Base

Bước:4 Cài đặt Logo – Changing Logo

– Bạn có thể thay đổi logo tại phần ‘Tùy chọn chủ đề> Các thành phần tổng thể> Tiêu đề / Logo’. Bạn có thể tải lên hình ảnh kích thước 2x, sau đó chỉ định kích thước logo để làm cho nó trông sắc nét hơn ( You can changing logo at the ‘Theme option > Overall Elements > Header / Logo’ section. You can upload 2x size image, then specifying the logo size to make it look sharp on retina device as well)

Cài đặt Logo - Changing Logo
Cài đặt Logo – Changing Logo

Bước 5 : Tạo Menu – Creating Menu.

– Bạn có thể tạo menu bằng cách di chuyển chuột tới phần ‘Giao diện> Menu’ ( You can create menu by going to ‘Appearance > Menu’ section.)

Bước:6

Bước:7

 

 

 

Ghi chú:

  • cài đặt phần: Meet Our Attorneys đổi thành ( LUẬT SƯ VÀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN)
  • Trước tiên vào: Attorneys để thây đổi các thành viên

 

 

 

 

 

 

Nội Dung Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *