Tại sao cần phải xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học

Đối với công ty, doanh nghiệp hay Trung Tâm Tư Vấn liên quan đến du học thì việc xin giấy phép du học là bắt buộc, vậy để hiểu hơn về loại giấy phép này hãy cùng thành viên làm việc cùng Phanthanhviet.com giải đáp Tại sao cần phải xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học, hy vọng sẽ là một phần nhỏ kiến thức giúp bạn đọc có thêm nguồn thông tin hữu ích.

Tại sao cần phải xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học

Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về Khái niệm giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học


Khi một cá nhân hay tổ chức tuân thủ luật pháp, cơ quan có thẩm quyền quốc gia sẽ cấp cho cá nhân, tổ chức đó một tài liệu (còn được gọi là “giấy phép phụ hay giấy phép con”) xác nhận rằng cá nhân, tổ chức đó có đủ điều kiện để tiến hành kinh doanh và tạo điều kiện cho các cuộc điều tra trong tương lai. Văn bản, giấy tờ đó, trong lĩnh vực tư vấn du học, được gọi là Giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học hay gọi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tiếp theo, Tại sao tôi cần xin giấy phép tư vấn du học ?


Thực tế, Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được thực hiện dịch vụ, ngành, nghề giao dịch hàng hóa đó. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định rõ ràng tại Điều 144 Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020. Vì vậy, bất cứ cá nhân hay tổ chức muốn đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật

=>Để cụ thể hơn về câu hỏi Tại sao cần phải xin giấy phép dịch vụ tư vấn du học, mời bạn đọc tham khảo chi tiết hơn trong bài viết thủ tục xin giấy phép tư vấn du hoc

Nội Dung Liên Quan