Các bước làm hiệu ứng chữ chạy và xoay trong Camtasia

Hướng dẫn cách làm hiệu ứng chữ chạy và xoay trong Camtasia

Các bước làm hiệu ứng chữ chạy và xoay trong Camtasia

Các bước thực hiện

Bước 1: Chèn Tex trong Callouts

Bước 2: Kéo Tex sang trái hoặc sang phải hoặc lên trên hoặc xuống dưới ( Tùy bạn muốn chữ chạy để chọn )

Bước 3: Chọn Visual Propertes và Click vào ” add animation “, sẽ thấy hiện hiệu ứng trong đoạn Tex đang chọn.

Bước 4: Kéo Tex đến vị trí bạn muốn hiện hoặc kéo hết cho biến mất để chữ chạy ẩn luôn.

Bước 5: Kéo chỉnh thời gian cho hiệu ứng trong tex đang chọn.

Nội Dung Liên Quan