Hướng dẫn cách lấy Back Link Addons mozilla về web

Hướng dẫn cách lấy Back Link Addons mozilla về web

Các bước như sau:
Bước 1: Đầu tiên bạn vào Link: Addons.mozilla.org/vi/developers

Sau đó bạn Click chuột vào Register

Bước 2: Bạn điền thông tin Email, Passwords, How old are you ( Bạn bao nhiêu tuổi )

Sau khi điền thông tin và tích nút đồng ý điều khoản, cuối cùng bạn Click chuột: Create account

Bước 3: Sau khi đăng ký xong bạn vào Mail kich hoạt nhé. Mở mail từ Firefox sẽ có nội dung như ảnh dưới. Bạn click chuột ngay vào Activate Now

Bước 4:  Bạn đăng nhập sẽ hiện như sau:

Bạn điền ngay Usename vào và bổ xung thêm các thông tin dưới đây nhé, điều qua trọng nhất là bạn điền link web của bạn vào Homepage và Details

Bạn thấy ô nào chống thì điền vào, cuối cụng bạn Update Account

Như vậy bạn đã đăng ký ok Addons.mozilla.org, sau khi đăng ký xong bạn vào My profile

Ví dụ bạn xem một tài khoản mình đã đăng ký: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/noithatgooccho/

sau khi đang ký xong bạn chưa hiện Link web luôn được, bạn phải trở thành người phát triển mới hiện được link)

 

P/S: Kiến Thức Tham Khảo

 

Nội Dung Liên Quan